Avenida Caminho de Área, N 74, Salvador - Ba Tel. 71 2137-3977

Roma - Rodízio de carnes, buffet e pizzas...